Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Image
Image
Image
Image

εκλεγμενα προσωπα

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής, εκλέγεται για τρία έτη και ελέγχει τις οικονομικές πράξεις του Σωματείου. Στο τέλος κάθε έτους συντάσσει και παρουσιάζει τον Οικονομικό Απολογισμό του έτους. Τα μέλη είναι ανεξάρτητα του Διοικητικού Συμβουλίου
ΜόλβαληΕυστρατία

Μόλβαλη
Ευστρατία

ΜΕΛΟΣ
ΚΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΒιτζηλαίοςΣτυλιανός

Βιτζηλαίος
Στυλιανός

ΜΕΛΟΣ
ΚΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΜάταςΝικόλαος

Μάτας
Νικόλαος

ΜΕΛΟΣ
ΚΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ

Περισσότερες Πληροφορίες

Δημοσιογράφος ή ΜΜΕ;
Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Δελτία Τύπου

Πρόεδρος

69O 69O I828

Γραμματέας

22 533 5O 315

Ταμίας

697 325 214O