Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Κατά τη σύνδεση στον ιστότοπο με λογαριασμό μέλους (υπάλληλος), συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ό,τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος για τη επεξεργασία των δεδομένων είναι το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε όλα τα δεδομένα που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός ατόμου, πράγμα που αντιστοιχεί στο επώνυμο, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και η διεύθυνση IP καθώς και όλες τις πληροφορίες που ο χρήστης επιλέγει να δώσει και που τον αφορούν.

 

Σκοποί Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, για να ανταποκριθούν σε έναν από τους παρακάτω σκοπούς :

  • τη διαχείριση των αιτημάτων μέσω του ιστότοπου
  • τη σύναψη και διαχείριση αρχείων, πράγμα που συμπεριλαμβάνει κυρίως τεχνικής φύσεως διαδικασίες όπως τυποποίηση, εμπλουτισμό και την αντιγραφή
  • την πραγματοποίηση διαδικασιών που αφορούν τη διαχείριση των υπαλλήλων
  • την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή από αυτές τις ενημερώσεις πατώντας το σύνδεσμο που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στο κάτω μέρος των εν λόγω ηλεκτρονικών μηνυμάτων
  • την τήρηση των νομικών μας υποχρεώσεων
  • την πάταξη καταχρηστικών πρακτικών

 

Καταπολέμηση Καταχρηστικών Κινήσεων

Για την καταπολέμηση καταχρηστικών κινήσεων, η Επιχείρηση έχει δημιουργήσει ένα σύστημα ελέγχου βάση του οποίου που μπορεί να:

  • Σας ζητηθούν, κάποια δικαιολογητικά μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή, σε περίπτωση αυτόματης ειδοποίησης που ενεργοποιείται κατά την διασταύρωση των πληροφορίων που αφορούν τη συνδρομή σας, για την εξασφάλιση της συναλλαγής
  • Να μην προχωρήσει στην εξόφληση της συνδρομής σας εάν έχει γίνει ήδη καταχρηστική χρήση του λογαριασμού σας
  • Να παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα, κατόπιν αιτήματος δικαστικών αρχών, σε περίπτωση καταγγελίας ή δικαστικής απαίτησης


Αποδοχείς Προσωπικών Δεδομένων

Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι συνεργάτες του για την τεχνική υποστήριξη έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας δίνετε. Οι κατηγορίες των εργαζομένων που θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, είναι ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και οι υπηρεσίες ελέγχου.

Μπορούν επίσης να είναι οι παραλήπτες των προσωπικών σας στοιχείων φορείς δημοσίου, μόνο και μόνο για να ανταποκριθούν σε απαιτούμενες διαδικασίες, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, δικαστικοί υπάλληλοι και συνεργαζόμενες εμπορικές επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται έγγραφη ηλεκτρονική ενημέρωση πριν από την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων.

Έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα και κυρίως να αποφευχθούν παρατυπίες, ζημίες ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτα άτομα.