Θεωρούμε βασική προϋπόθεση την επικοινωνία. Αν άλλαξες ηλεκτρονική διεύθυνση (email), αριθμό κινητού τηλεφώνου, ή αριθμό δελτίου ταυτότητας, παρακαλούμε ενημέρωσε τα στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να επικαιροποιηθούν και στο μητρώο μελών.