όλα τα πεδία με αστερίσκο απαιτούνται


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ