ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

θα είναι πολύ ευκολότερο για εμάς να διαχειριστούμε τα μηνύματά σας εφόσον συμπληρώνετε πρώτα το επώνυμό και μετά το όνομά σας
παρακαλούμε αναφέρετε τον φορέα από τον οποίο προέρχεστε ή την ιδιότητά σας αν δεν είστε συνάδελφος